FB Pixel Code
th

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: ตุลาคม 2020

เรา บริษัท Signet Armorlite (SA) เรียนแจ้งคุณถึงข้อมูลของคุณที่เรารวบรวมไว้ สาเหตุที่ต้องเก็บข้อมูล วิธีการนำข้อมูลไปใช้ สาเหตุที่เปิดเผยข้อมูล นโยบายความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วย โดยข้อมูลส่วนตัวของคุณ หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม (ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ) ของบุคคลที่ระบุได้จาก (1) ข้อมูลนั้น หรือ (2) ข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่ทางองค์กรมีอยู่หรือเข้าถึงได้ โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงเนื้อหาของประกาศนี้รวมถึงสาเหตุที่เราต้องรวบรวมข้อมูลและวิธีการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่เรารวบรวม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลว่วนตัวของคุณถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกรอกข้อมูลในแบบสอบถามต่าง ๆ และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

เราจะสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ต่อเมื่อคุณกรอกข้อมูลให้กับเราโดยสมัครใจเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะไม่กรอกข้อมูลหรือไม่อนุญาตให้เรานำข้อมูลของคุณไปใช้ เราอาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ กับคุณได้เช่นกัน คุณอาจเข้าถึง ปรับข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นปัจจุบัน หรือยกเลิกการอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลของคุณเมื่อใดก็ได้เพียงคุณติดต่อเรา

คุณต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความจริงและไม่นำไปสู่ความเข้าใจผิด เราขอขอบคุณที่คุณให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นความจริงกับเรา นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้หากมีข้อมูลใด ๆ ที่ต้องแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลกับเรา หรือข้อมูลส่วนใด ๆ ของคุณไม่เป็นปัจจุบัน ทางเราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้

เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประเภทย่อยดังนี้:

ชื่อและสกุล
คำนำหน้าชื่อ
อาชีพ
เพศ
อายุ - วัน/เดือน/ปีเกิด
ประเทศที่อาศัยอยู่หรือเชื้อชาติ
ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)
ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย
ค่าสายตา (โดยเฉพาะเมื่อคุณได้รับใบสั่งจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา)
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่
กิจกรรมและความชื่นชอบ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ไอพีของคุณ คำค้นหาที่คุณใช้ หน้าต่างเว็บไซต์และลิงก์ภายใน วันและเวลาที่เข้าใช้งาน สถานที่ที่คุณอยู่ขณะใช้งาน แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่อ้างถึง (หากมี) ที่คุณใช้ผ่านเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเรา ระบบปฏิบัติการ และประเภทของเว็บเบราว์เซอร์).

เราขอเรียนให้ทราบว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา (ECP)) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลมายังเราได้

หากคุณให้ข้อมูลของบุคคลที่สามแก่เรา ถือว่าคุณเป็นตัวแทนและยืนยันว่าคุณได้รับการอนุญาตจากทางบุคคลที่สามแล้วให้แบ่งปันและส่งต่อข้อมูลมาที่เรา และอนุญาตให้เรารวบรวม ใช้งาน เก็บรักษา ดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บมาอย่างไร 

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมาย ในบางครั้ง เราใช้ข้อมูลของคุณเนื่องจากกฎหมายบังคับใช้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เราจะไม่ตัดสินใจฝ่ายเดียวในการทำการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลทางกฎหมายกับตัวคุณหรือส่งผลกระทบกับตีวคุณอย่างมีนัยสำคัญ

เรารวบรวม ใช้งาน และดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อการวิเคราะห์เว็บไซต์สำหรับนำไปพัฒนา
เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารและการสมัตครสมาชิก แอพพลิเคชันออนไลน์
เพื่อการจัดการข้อความ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าจากเราหรือไม่ก็ตาม
เพื่อการติดต่อสื่อสาร
เพื่อการใช้งานด้านการบริการดิจิทัล (เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ การยืนยันตัวตน การสมัครหรือยกเลิกการติดตามข่าวสาร เพื่อการใช้งานแอพพลิเคชัน)
เพื่อการดำเนินงาน และ/หรือจัดการความสัมพันธ์กับทางเรา (เมื่อเราผลิตสินค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา (ECP) อาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับทางเรา)
เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หลังจากการทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด

ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าเราเก็บบข้อมูลนั้นไปทำอะไร แม้ว่าเราจะไม่สามารถแจ้งหลักการอย่างละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ แต่เราขอแจ้งว่าเราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ก็ต่อเมื่อ (1) ข้อมูลนั้นมีความสำคัญต่อการใช้งาน (2) ข้อมูลนั้นสำคัญสำหรับการดำเนินการ (3) คุณได้อนุญาตเราแล้ว และ/หรือ (4) มีกฎหมายบังคับใช้ โดยเราจะลบข้อมูลของคุณออกอย่างถาวรหากไม่ตรงกับข้อกำหนดใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเปิดเผย/strong>

เราขอแจ้งว่าเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บริษัทอื่น ๆ ในเครือของ SA และบริษัท องค์กร หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่อยู่นอกเครือของ SA (เช่น ผู้ให้บริการเว็บโฮสติง ผู้ให้บริการทางไอที ผู้ให้บริการทางการตลาดและการวิเคราะห์ บริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบเครดิตในการสั่งออเดอร์ การจัดการคลังข้อมูล และผู้ให้บริการซ่อมแซม)

ผู้รับข้อมูลบางครั้งอาจเป็นองค์กรที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งหากเป็นกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำออกไปยังต่างประเทศ เราขอยืนยันว่าจะมีการนำข้อมูลออกไปโดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะกรณีที่มีคำสั่งจากผู้บังคับใช้กฎหมายหรือสำหรับการกรอกข้อมูลทางกฎหมายเท่านั้น

เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

เรามีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานอย่างไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

เรานำมาตรการเชิงเทคนิคมาใช้เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกจัดเก็บไว้และดำเนินการอย่างเป็นความลับและมีการคุ้มครองความปลอดภัย
เรานำข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลมาใช้เพื่อควบคุมดูแลการเข้าถึง การใช้งาน และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว
ลูกจ้างทุกคนของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้จะต้องกรอกสัญญารักษาความลับ ซึ่งจะทำให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลของคุณ
เราบังคับให้หุ้นส่วนทางธุรกิจและบุคคลที่สามที่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
เรามีการจัดอบรมการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่สามที่ต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

แม้ว่า SA จะมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว แต่ขั้นตอนในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือขั้นตอนในการเก็ยบข้อมูลในคลังออนไลน์ไม่ได้มีการรับรองความปลอดภัยในทุกกรณี

เรามีการยืนยันว่าขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามหรือบริษัทในเครือของเราที่อยู่ในต่างประเทศมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงาน

คุณยอมรับและตกลงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ รัฐบาล ภาษี หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเรามองว่าข้อมูลของคุณจำเป็นต่อข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ เนื่องด้วยเหตุผลด้านการสอบสวนหรือเป็นคำสั่งจากหน่วยงานดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือด้วยความจำเป็นก็ตาม คุณยืนยันที่จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับเราหากเกิดกรณีนี้ขึ้น

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นอกอื่น ๆ ที่เป็นของฝ่ายอื่น ๆ เช่น บริษัทในเครือของเรา ผู้ค้า หรือบริการชำระเงินออนไลน์ โดยเราไม่ได้ถือความรับผิดชอบให้กับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นอกเหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นก่อน เพื่อกำหนดว่าเว็บไซต์จะนำข้อมูลที่ได้รับจากคุณไปใช้งานต่ออย่างไร

คุณมีสิทธิ์ใดบ้าง

ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายการรักษาข้อมูล คุณมีสิทธิ์ใน:

การเข้าถึง แก้ไข และ/หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออก (หากมีคำสั่งตามกฎหมาย)
การห้ามหรือคัดค้านการดำเนินการ
การแจ้งกับเราว่าคุณไม่ต้องการรับข่าวสารและข้อมูลด้านการตลาด
การขอข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วนให้ส่งต่อไปยังคุณหรือบุคคลที่สามในบางกรณี และ
การยกเลิกความอนุญาตกับเรา หากการดำเนินการบางอย่างต้องขอความอนุญาตจากคุณก่อน โดยการยกเลิกนี้จะไม่ส่งผลใด ๆ กับการดำเนินการก่อนที่คุณจะยกเลิกกับทางเรา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้คุณใช้สิทธิ์ของคุณ: ดังนั้น หากคุณต้องการยื่นคำร้องหรือขอความช่วยเหลือใด ๆ โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้กับเรา เพื่อที่เราจะได้รับและพิจารณาคำร้องของคุณ:

ชื่อและสกุล และสำเนาบัตรประชาชนของคุณ
คำร้องขอเฉพาะของคุณ (คำอธิบายของสิทธิ์ที่คุณต้องการ) และ
วันที่สมัครและลายเซ็นของคุณ (ถ้าคุณส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)

ข้อมูลที่เราเก็บเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์

เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์และคุกกี้ของเราโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลจะมีลักษณะเป็นไฟล์เล็ก ๆ ที่เราจะส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถช่วยให้เราระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณบนเว็บไซต์ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม วันและเวลาที่เข้าชม คำที่ใช้ในการค้นหา ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ (ชื่อรุ่น ระบบปฏิบัติการ หมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ เลขที่อยู่ไอพี การตั้งค่าอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ และภาษาที่ใช้) วันและเวลาที่ร้องขอ และ URL

หากคุณต้องการเพียงเยี่ยมชมเว็บไซต์ปกติ คุณอาจปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ โดยวิธีการคือปรับแก้เว็บเบราว์เซอร์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังปุ่ม 'ช่วยเหลือ' บนเว็บเบราว์เซอร์) อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ได้

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

ทางเราได้ตรวจทานประกาศความเป็นส่วนตัวอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูล การใช้งานเว็บไซต์และบริการอย่างต่อเนื่องหมายความว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของเราในการใช้งานข้อมูลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่อีเมลนี้:info@kodaklens.com

Kodak Lens

Select Your Country

Site Change Photo

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้จากทั้งของทางเว็บไซต์เองและของบุคคลที่สามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณ และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความชอบของคุณ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยืนยันการใช้คุกกี้นี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัว